Blaasgruis of nierproblemen bij katten

Blaasgruis of nierprobleem bij katten?

Via de website, maar ook in gesprekken direct met eigenaren van katten, krijgen wij regelmatig vragen over blaasproblemen, struviet, nieraandoening, blaasgruis of nierproblemen bij katten. Er is vaak verwarring tussen nieren en de blaas waardoor het moeilijke kost is.
Denkacat Kidney Support is voeding voor senior katten en katten met verminderde nierfunctie.
Denkacat Hypo Struvite is voor katten met blaasgruisproblemen.

Het verschil tussen de nieren en de blaas

Overtollige stoffen of afvalstoffen verlaten het lichaam via urine. De urine maakt het lichaam in de nieren. Het bloed met de afvalstoffen gaat hierdoor heen en wordt gefilterd. De nieren maken dus de urine.

De gevormde urine gaat vervolgens via een flexibel slangetje (urether) naar de blaas waar het tijdelijk opgeslagen wordt. De blaas is dus een opslagplaats.

Nadat de urine in de nier gevormd is, gaat het naar de blaas. Dit is een soort van tijdelijke opslag. Op het moment dat de blaas vol is, moet de blaas leeggemaakt worden en daarvoor gaat de kat plassen op de bak. Het gedrag op de bak kunnen we als eigenaar goed herkennen en geeft de eerste informatie als er iets fout gaat.

Hoe herken je blaasproblemen of nierproblemen bij katten?

Indien de kat vaak naar de bak gaat, is dat niet normaal. Dit kan veroorzaakt worden doordat hij moeilijk kan plassen of indien er veel urine aangemaakt wordt die uitgeplast moet worden.

Een verstopping van de urine buis kan veroorzaakt worden doordat struvietkristallen (blaasgruis) de plasbuis verstoppen. Een kristal loopt vast in de starre plasbuis en de urine kan niet meer passeren. De plasbuis (urethra) is het afvoerbuisje van de blaas naar buiten. Een vast gelopen blaassteentje kan ook voorkomen. Dit is wel zeldzamer. Het plassen met struviet is pijnlijk.

De blaasontsteking

De blaasontsteking zal pijnlijkheid bij het plassen veroorzaken. De kat plast dan veelvuldig kleine beetjes urine en gaat vaak naar de bak. In de blaas is een ontsteking van de binnenwand die de pijn veroorzaakt als er druk op de blaas wordt uitgeoefend.

In alle gevallen met plasproblemen, dus bij struviet en bij een ontsteking moet je naar de dierenarts gaan. Die kan uitzoeken wat de oorzaak is en een behandeling instellen.

Wanneer is er sprake van blaasproblemen of nierproblemen bij katten?

Met name bij katers die op jonge leeftijd gecastreerd worden, kan er een verstopping optreden van de plasbuis (urethra). De verstopping wordt meestal veroorzaakt door kleine kristallen (blaasgruis) die zich gevormd hebben in de urineblaas. Kristallen kunnen eenvoudig ontstaan in de blaas uit verschillende mineralen (fosfaat en magnesium) die samenklonteren. Indien het urinezuur laag is (lage PH) dan ontstaan deze kristallen moeilijk. Juiste voeding Denkacat Hypo Struviet kan helpen de vorming van struviet te voorkomen.

Hoe herken je een blaasprobleem bij je kat?

Een blaasgruisprobleem laat zich vaak herkennen doordat de kat vaker naar de bak gaat dan normaal.  Eenmaal op de bak duurt het bezoekje ook langer dan normaal. Als dit langer is, kruipt de kat weg en miauwt op een toon die wij als zielig ervaren.

Ga bij deze symptomen dezelfde dag nog naar de dierenarts. Een verstopte plasbuis is namelijk een pijnlijke en gevaarlijke aandoening. De dierenarts kan prima ingrijpen en bij een juiste voeding (Denkacat Hypo Struviet) zal een herhaling van de problemen voorkomen worden.
Indien kristallen in de blaas de oorzaak zijn, zal de kat na de behandeling een aangepast dieet moeten volgen. In geval van struvietkristallen, wat we blaasgruis noemen, zal het dieet de urine verzuren om te voorkomen dat er kristallen in de urine kunnen ontstaan. Er zijn dan geen kristallen meer in de urine aanwezig die de plasbuis kunnen verstoppen en de kat zal er geen last meer van hebben.

Wanneer heeft een kat een nierprobleem?

Indien er een probleem met de nieren is, zal de kat vaker naar de bak gaan om te plassen. Bij een nieraandoening filteren de nieren het bloed minder goed en wordt er meer vocht doorgelaten. Deze katten drinken dan ook meer. Er ontstaat dus meer urine dan normaal. De kat gaat daardoor vaker naar de bak om een normale hoeveelheid te plassen.

Je moet dan naar de dierenarts gaan. De dierenarts zal bij deze symptomen testen (urine onderzoek) doen om de kwaal te achterhalen. In het geval dat de nieren niet meer in staat zijn volledig te functioneren, zal de dierenarts een zogenaamd nierdieet adviseren.  Deze dieetvoeding is zo samengesteld dat de nier minder belast wordt. Deze voeding heeft een andere samenstelling dan een standaard adult voeding. Dit heeft te maken met mineralen en de eiwit (vlees) hoeveelheid in de voeding. Met een nierdieet wordt de levensverwachting van de kat verlengd. De voeding wordt dan voor de rest van het leven gegeven. Denkacat Kidney Support is speciale voeding voor een nierdieet.

Volg ons op Social Media fb-logo en Instagram logo