Pincher

De ruwharige Schnauzers en gladharige Pinschers zijn nauw verwant aan elkaar. Deze twee rassen werden van oorsprong dan ook voor dezelfde doelen gebruikt: als stalhond, ongedierteverdelger en bewaker.
Onder de Molossers vallen de hondenrassen van het dog-achtige type. Deze honden werden vroeger gebruikt bij de jacht op wild, als slagershonden of als bewakers. De Zwitserse Sennenhonden zijn de vier types Alpenhonden uit Zwitserland. Dit zijn van oorsprong veedrijvers en waakhonden die tot een aparte groep worden gerekend.