Lichaamstaal van de hond

Honden kunnen dan wel niet praten, maar door hun lichaamstaal te leren begrijpen kun je veel te weten komen over hoe de hond zich voelt.

Een hond communiceert door middel van zijn lichaamstaal. Als je de juiste signalen opvangt en je er een verklaring voor kent, kom je heel wat te weten over hoe de hond zich voelt. De verschillende houdingen van staart, ogen, oren… hebben allemaal een betekenis!

Angst

De hond is bang wanneer hij zijn staart tussen de poten houdt. Zijn oren heeft hij plat achterover. Hij kan ook vergrote pupillen hebben.

Opwinding

Opwinding bij de hond is te herkennen aan een omhoog gerichte, kwispelende staart, opgerichte oren. Veel honden beginnen ook te hijgen.

Onzekerheid

Onzekerheid bij de hond wordt geuit in een neerwaarts gerichte staart en een tong die meerdere keren wordt uitgestoken en weer wordt ingetrokken.

Onderdanigheid

Wanneer de hond op zijn rug rolt en zijn poten in de lucht gooit, is dat een teken van onderdanig gedrag. Als hij dit doet in het bijzijn van een andere hond laat hij zien dat de andere hond de baas is. Als een hond dit gedrag vertoont tegenover zijn baasje, kan het verschillende betekenissen hebben: vaak betekent het gewoon dat de hond gelukkig is en dat hij wil dat je over zijn buik aait. Het kan ook betekenen dat hij niet weet wat je van hem verwacht, zich onzeker voelt en dat hij zich daarvoor verontschuldigt. Soms is het ook gewoon een uitvlucht om iets niet te hoeven doen.

Agressiviteit

De hond kan agressief worden wanneer hij rechtop staat, iets naar voren leunt. Zijn poten zet hij schrap. De haren op zijn schouders, rug en staart staan recht overeind.

Uitnodigen om te spelen

De hond wil spelen wanneer hij zijn voorpoten gestrekt laag voor zich uit houdt, zijn achterste omhoog brengt en begint te kwispelen.

Aandacht vragen

De hond vraagt aandacht wanneer hij met zijn neus tegen u aan duwt.

Recent Posts